Vybrané realizace

Vašim zakázkám věnujeme maximální péči

Ve Stavokompletu se můžeme pyšnit mnoha úspěšnými realizacemi, které představují kvalitní a profesionální stavební práci. Během dlouhého působení na trhnu jsme dokázali vydobýt respekt a důvěru zákazníků díky svému pečlivému a nekompromisnímu přístupu ke kvalitě a rychlosti provedené práce. 

II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba

Obytný prostor Přezletice – občanská vybavenost

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n/L – 2. etapa ul. U Špejcharu, U Přelízky, Janáčkova, Na Tvrzí a Zahradní

Kostelec nad Labem, rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod – ČSOV

Krnsko – kanalizace

Brandýs n/L, Martinovská ul. – tlaková kanalizace, úsek Zárybská ul. – Šippichova ul.

Stavební úpravy a vystrojení nového vrtu PH-3 pro posílení zásobování obcí Přišimasy a Hradešín

Obecní organizovaný sběrný dvůr pro obec Dřísy na pozemku p.č. 2034, k.ů. Dřísy

Hlavenec – výstavba tůně

Kostelec n/L, Na Sídlišti, rekonstrukce vodovodu – II. a III. etapa

Přeložka vodovodu a přípojky vody – Revoluční ul., Horoměřice

Brandýs n/L – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a částí komunikace v ul. Pražská

Svazek obcí Cecemínsko – intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace

Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem

Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace, Lysá n/L – ul. Klicperova, V Zátiší

Komunikace a IS ulic Družstevní a Na Zemské stezce

Starý Jenštejn – areál 20ti řadových RD – IS a komunikace

Kanalizace Dvorce

Napojení vrtu HV-3 na úpravnu vody Lysá nad Labem

Únětice – vodovod, řad D3 a D4, Únětice – kanalizace – stoka B a BB

Rekonstrukce ulic Dělnická, Družstevní, U Cihelny – Brandýs n/L

Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem

Rekonstrukce křižovatky Brandýs nad Labem

II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba