Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem

STAVOKOMPLET REALIZOVANÁ STAVBA

Název projektu

Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem

Investor

Město Lysá nad Labem

Fakturační cena

17.450.548,- Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2022 – 11/2022

O projektu

Ve sdružení se stavební firmou VPK Suchý byly realizovány:

 • Provizorní přivaděč vody
 • Nový přivaděč vody
 • Zkapacitnění stávajícího vodojemu
 • Kanalizace
 • Příjezdové asfaltové komunikace

 

VODOVOD

 • Potrubí vodovodní z PE MD d32 x 4,4 PN 12,5 7,4 m
 • Potrubí vodovodní z PE 100 RC d110 x 10,0 SDR11 PN16 22,09 m
 • Potrubí vodovodní z PE 100 RC d125 x 11,4 SDR11 PN16 123,36 m
 • Potrubí vodovodní z PE 100 RC d160 x 14,6 SDR11 PN16 134,64 m
 • Potrubí vodovodní z PE 100 RC d225 x 13,4 SDR11 PN16 77,49 m
 • Potrubí vodovodní z PE 100 RC d315 x 28,6 SDR11 PN16 392,87 m

 

KANALIZACE

 • Potrubí kanalizační z PVC-U DN 200 SN8 7,51 m
 • Potrubí kanalizační z PVC-U DN 250 SN8 142,84 m

Další realizace

II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba

Obytný prostor Přezletice – občanská vybavenost

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n/L – 2. etapa ul. U Špejcharu, U Přelízky, Janáčkova, Na Tvrzí a Zahradní