II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba

STAVOKOMPLET REALIZOVANÁ STAVBA

Název projektu

II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba (ul. ČSA armády)

Investor

Metrostav Infrastructure a.s.

Fakturační cena

41.991.091,- Kč bez DPH

Doba výstavby

09/2020 – 11/2021

O projektu

Byly realizovány přeložky stávajících inženýrských sítí v intravilánu města Lysá nad Labem, v ulici Československé armády:

  • Vodovod d 90, 110, 160 mm včetně přípojek d 32, 40, 50, 63 mm, celkem 1210 m
  • Hlavní stoka jednotné kanalizace ze železobetonu dl. 682 m (úseky DN 600, 800, 1000 a 1200 mm; schybka pod plynovodem pomocí trubkoviště ze 4 větví DN 400 mm)
  • Včetně přípojek DN 150, 200, 250, 300 mm dl. 437 m a
  • Vedlejší stoky kanalizace DN DN 300, 400, 500 mm celkové dl. 132 m

Další realizace

II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba

Obytný prostor Přezletice – občanská vybavenost

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n/L – 2. etapa ul. U Špejcharu, U Přelízky, Janáčkova, Na Tvrzí a Zahradní