Jsme STAVOKOMPLET spol s r.o.

O nás

Jsme zavedená firma s 30letou historií, která působí nejen v oblasti Středočeského kraje, ale i v dalších regionech. 

Specializujeme se na profesionální stavební práce, a to s pomocí našich vlastních moderních strojů, technologie a vozidel. Co je pro nás důležité? Jsme tady pro Vás a Vaše projekty, nejenže Vám pomůžeme s jejich realizací, ale také s dlouhodobou správou a provozem. 

Naši odborníci využívají své dlouholeté zkušenosti a vědomosti, aby Vám poskytli kvalitní služby, které naplní Vaše zadání, potřeby a přání. 

Vyberte si STAVOKOMPLET jako svého spolehlivého partnera na cestě k úspěšnému dokončení Vašich stavebních projektů!

Na základě podané žádosti o finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost plus byla společnosti STAVOKOMPLET spol. s.r.o. poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR – www.esfcr.cz ve výši   1 838 056,91 Kč na vzdělávání zaměstnanců společnosti ke zvýšení jejich adaptability.

Společnost STAVOKOMPLET spol. s.r.o.  připravila komplexní vzdělávací program pro své zaměstnance. Školení je rozděleno do dvou okruhů –Měkké a manažerské dovednosti a Technické a jiné odborné vzdělání. Do projektu bude zapojeno celkem 72 zaměstnanců. Společnost přepokládá, že dojde ke zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců, což bude mít vliv jak na udržitelnost pracovních míst, tak samozřejmě na zefektivnění chodu společnosti a dále bude propracován systém řízení lidských zdrojů. Tuto oblast zadavatel považuje za nesmírně důležitou pro stabilitu a rozvoj společnosti.

Vzdělávání zaměstnanců STAVOKOMPLET spol.s.r.o.

Registrační číslo projektu

CZ.03.01.03/00/23_047/0003218

Průběh projektu

Projekt bude probíhat od 1.3.2024 – 28.2.2026

Certifikáty

Zde můžete nalézt přehled vybraných certifikátů získaných naší společností a další důležité dokumenty.

ČSN EN ISO 9001:2016​

ČSN EN ISO 14001:2016​

ČSN EN ISO 45001:2018

Pomáháme

Aktivně spolupracujeme se sdruženími, spolky a organizátory akcí v městech a obcích Středních Čech. Přes omezené možnosti se snažíme pokrýt široké spektrum lidských činností. Některé naše aktivity jsou jednorázového charakteru, jiné jsou dlouhodobého, či mají určitou pravidelnost.

Děti jsou hlavním tématem našich sponzorských a propagačních aktivit. Zúčastňujeme se v různých podobách sportovně kulturních akcí, jako jsou dětské dny v námi provozovaných obcích. Ať už to jsou peněžité dary určené k pořízení cen dětem či zajištění vlastní odměny pro děti. V minulosti jsme se spolupodíleli na bezpečnostně preventivních akcích pro děti, v současnosti jsme zaměřeni na bezpečný pohyb dětí na komunikacích – předáváme, především do mateřských škol, dětské reflexní vesty.

Finančním příspěvkem pomáháme pokrýt náklady spojené s provozem letních dětských táborů – např. Letní dětský tábor pořádaný Obcí Skorkov. Naše aktivity lze spojit s činností dětského domu a mládeže ve Staré Boleslavi, dětských sportovních klubů, např. KV Kondor a Sportovní klub Skeleton Brandýs nad Labem, dále pak FC Stará Boleslav, FC Brandýs nad Labem, TJ Sokol Zápy, Basketbalový klub Brandýs n.L., TJ Sokol Otradovice.

Sponzorujeme pořádání kulturních vystoupení pořádaných agenturou Pet-Art na brandýském zámku. Pravidelně se zúčastňujeme pořádání kulturních akcí spojených s koncem roku v Lysé nad Labem. Spolupodíleli jsme se zajištění kulturních a vzdělávacích akcí v obcích Nedomice, Dřísy, Zápy. Přispíváme na vybrané společenské akce v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Jednorázovým poskytnutím našich zařízení se nám podařilo pomoci při akcích zastřešovaných skauty – doprava zázemí pro letní skautské tábory, mimořádnými dary jsme pomohli při zajištění akcí pořádaných sbory dobrovolných hasičů v obcích jako například Skorkov a Bříství.

Podporujeme aktivity sdružení MAS Polabí, o.s.p. související především s propagací vodárenství v regionu Polabí.

Zároveň se zaměřujeme na zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Stali jsme se na několik let spoluprovozovateli asistenčního vozu Azylového domu pro matku a dítě sv. Gerarda. Podíleli jsme se také na realizaci projektu zrakově postižených dětí Nadace Leontinka.

Hrdě se hlásíme k dlouholeté spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb Vyšší Hrádek, která se později přesunula do chráněné dílny, dnes známé jako sociálně terapeutická dílna Ateliér šestej smysl Stará Boleslav.

na trhu
0 let
městům dodáváme vodu
0 +
na trhu
0 let
silnic ve správě
0 km
potrubí ve správě
0 km
záruka na dílo
0 let