Rekonstrukce křižovatky Brandýs nad Labem

STAVOKOMPLET REALIZOVANÁ STAVBA

Název projektu

Rekonstrukce křižovatky Pražská, Průmyslová a části komunikace Pražská, Brandýs nad Labem

Investor

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Fakturační cena

25.850.524,- Kč bez DPH

Doba výstavby

04/2019 – 07/2020

O projektu

Jako subdodavatel firem GEOSAN a SWIETELSKY byly realizovány přeložky stávajících inženýrských sítí:

  • Vodovod d 90, 110, 160, 225 včetně přípojek d 32, 40, 63mm
  • Stoky splaškové kanalizace DN 300, 400, 500, 600 včetně přípojek DN 150 a 200 mm
  • Stoky dešťové kanalizace DN 150, 200, 300 mm a 50 ks uličních vpustí

Další realizace

II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba

Obytný prostor Přezletice – občanská vybavenost

Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs n/L – 2. etapa ul. U Špejcharu, U Přelízky, Janáčkova, Na Tvrzí a Zahradní