ČSN ISO 9001:2016

Systém managementu kvality (QMS – Quality Management System)

Tento standart systému managementu kvality byl vytvořen Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). Hlavní cíl toho sytému, je zavést mezinárodní standardizovaný systém managementu kvality. ISO 9001 neboli QMS nám pomáhá zvýšit kvalitu poskytování služeb, zajištuje možnost zúčastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou a zefektivňuje vlastní firemní procesy. Tato norma patří mezi nejuznávanější a nejžádanější celosvětově uznávané standardy. Naší firmě byl tento certifikát poprvé udělen roku 2006 a jeho recertifikaci pravidelně aktualizujeme.

Po udělení certifikace a zavedení systému managementu ISO 9001 jsme získali:

  • Zoptimalizování provozních nákladů
  • Snížení energie a ostatních zdrojů
  • Efektivnější komunikaci a funkčnost procesů v celé firmě
  • Posílení důvěryhodnosti firmy v očích veřejnosti
  • Zlepšení schopnosti pružně reagovat na změny a potřeby trhu