ČSN ISO 45001:2018

Systém managementu bezpečnosti práce a ochrana zdraví (BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

Cílem toho systému managementu, který je mezinárodně uznávanou normou ISO 45001 je zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zároveň co nejmenší zmírnění vzniku chorob z povolání. Tato norma nahradila plně původní normu OHSAS 18001. Po zavedení této normy dokážeme zajisti lepší úroveň bezpečnosti práce na pracovištích a minimalizovat možné rizika narušení plynulého chodu společnosti a tím i odstraňování následků.

Po udělení certifikace a zavedení systému managementu ISO 45001 jsme získali:

  • Určení všech možných rizik v naší firmě
  • Hierarchie řešení a odstraňování případných rizik a dopadů
  • Neustále zlepšování procesů
  • Vzdělávání a informování zaměstnanců
  • Plánovaná procesů s cílem zvýšení bezpečnosti a ochrany
  • Měření a hodnocení dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práce předem stanovených cílů