ČSN EN ISO 14001:2016

Systém enviromentálního managementu EMS (EMS – Environmental Management System)

Životní prostředí nám není lhostejné, proto jsme se zaměřili na úpravy odpovídající firemním procesům právě pomocí systému řízení ISO 14001 tzv EMS, které spadá pod mezinárodně uznávané normy. Tato norma nám umožňuje kompletní kontrolu nad dopady naší společnosti na životní prostředí. Zároveň nám pomáhá efektivně snižovat provozní náklady a získávat povědomí a informace v oblasti životního prostředí.

Po udělení certifikace a zavedení systému managementu ISO 14001 jsme získali:

  • Povědomí a informace v oblasti životního prostředí
  • Úspory interních nákladů
  • Snížení provozních nákladů
  • Zlepšení odhalování rizik a jejich řešení
  • Minimalizace rizik a vzniku případných havárií